Zorg voor de openbare ruimte

Zorg voor de openbare ruimte – CCV home

May 26, 2016 · De categorie ‘Zorg voor de openbare ruimte’ is een vorm van burgerparticipatie die gericht is op het bevorderen van de sociale en fysieke leefbaarheid van de woonomgeving. Dit varieert van het aanbrengen van meer verlichting tot het verstevigen van onderling contact.

Ort: Churchilllaan 11, Utrecht, 3527GV

Zorg voor ouderen met dementie en de openbare ruimte

En de vraag hoe de inrichting van de openbare ruimte bij kan dragen aan een actief, sociaal en zelfstandig leven op de oude dag. In 2015 verscheen de publicatie Ruimte voor redzaamheid, een uitgave van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.

Dementie en Openbare Ruimte Overijssel – Home

Deze website is een groeimedium van de Overijsselse pilot “dementie en openbare ruimte” Deze pilot is een inventarisatie van behoeften en mogelijkheden om de openbare ruimte meer toegankelijk en prettiger te maken voor mensen met dementie.

Openbare ruimte is zorg van overheid én burger – Digibron.nl

Zorg voor de kwaliteit van de openbare ruimte is een kerntaak van de overheid. Burgers stellen hoge eisen: ze willen geen troep op straat zien, parken moeten schoon zijn en een scheve stoeptegel is uit den boze.

Openbare Werken – Gobièrnu di Kòrsou – gobiernu.cw

Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW) draagt hoofdzakelijk zorg voor het onderhoud en de nieuwbouw van de fysieke infrastructuur (onder- en bovengronds), openbare voorzieningen, openbare ruimte en groen.

Openbare Ruimte – Bosch & Vaart — Wijkwebsite

Melding woonomgeving. De zorg voor de openbare ruimte is een taak van de gemeente. Bij openbare ruimte moet u denken aan plekken die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals straten, parken, plantsoenen, voet – en fietspaden.

Terugblik Dementie in de openbare ruimte

In Dementie in de openbare ruimte werkten ontwerpers drie maanden lang een dag per week samen met mensen met dementie en hun mantelzorgers in de Rotterdamse wijken Ommoord en IJsselmonde. Kenmerkend voor het traject was het co-creatieve karakter, waarbij samen met de gebruiker werd ontworpen. Daarnaast is bewust gekozen voor het werken op locatie, waardoor kleinschalige interventies direct

[PDF]

Zorg en ruimte voor ouderen – amsterdam.nl

Prijsvraag ‘ontmoeten in de openbare ruimte’ Bewegen en ontmoeten komen als sleutel-woorden naar voren uit de studie ‘Zorg en ruimte – voor ouderen’. Dit kan plaatsvinden in vastgoed, maar de trend is dat de openbare ruimte hier een steeds belangrijkere rol in gaat vervullen. Het voorstel is om, samen met

Commercie als hoeder van openbare ruimte: zegen of zorg

En dat terwijl negen op de tien gemeentes verwachten dat er in 2030 een piek zal zijn aan vervangingsinvesteringen voor wegen, riolering, groen en andere voorzieningen in de openbare ruimte.

Meerderheid Nederlanders voor rookverbod in openbare ruimte

Er is een kleine meerderheid voor een rookverbod in Nederland op openbare plekken. Dat blijkt uit een peiling van EenVandaag onder bijna 30.000 mensen. 53 procent van de deelnemers zegt zo’n verbod te zien zitten, vooral op plekken waar veel kinderen zijn.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *