Verzwijgen en verbergen van de erfenis

Verzwijgen en verbergen van de erfenis – GMW advocaten

Verzwijgen en verbergen van de erfenis. Wanneer een erfenis moet worden verdeeld, kan het voorkomen dat niet alle erfgenamen even eerlijk zijn over wat er precies verdeeld moet worden.

Verzwijgen van een aandeel in een nalatenschap | Brenner

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs uitspraak gedaan over het verzwijgen van een aandeel in een erfenis. Eiseres procedeert tegen haar broer en heeft de verdeling gevorderd van de nalatenschap van haar moeder. Gebleken is dat de nalatenschap eerst vereffend moet worden, zodat aan verdeling nog niet toegekomen kan worden.

Goederen gemeenschap verzwijgen of verbergen en – uwwet.nl

De vordering tot veroordeling van [gedaagde 1] om op eerste verzoek van eiseres zijn medewerking te verlenen aan de verdeling van de nalatenschap en de opheffing van de Fortis rekening, is derhalve gegrond en zal worden toegewezen.

Verbeuren erfdeel | Verzwijgen van een deel van de erfenis

De rechtbank ziet in deze zaak genoeg redenen om de bewijslast om te draaien (volgens de gevolmachtigde was een deel van de administratie in brand gevolgen). De gevolmachtigde kan niet bewijzen dat het om schenkingen gaat en dus zijn het leningen.

Nalatenschap erflater verzwijgen: wat u kunt doen

De Hoge Raad heeft voldoende geacht dat voor het opzettelijk verzwijgen, zoek maken of verborgen houden van een goed als bedoelt in het wetsartikel, voldoende is dat de desbetreffende deelgenoot weet dat het verzwegen goed tot de gemeenschap behoort.

Aandeel in nalatenschap verbeurd wegens opzettelijke

Heeft u vragen over de verdeling van een erfenis, het verzwijgen van goederen uit de erfenis en de verbeurdverklaring van een aandeel in de erfenis, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Opzettelijk tot de nalatenschap behorende goederen

Heeft u een vraag over de verdeling van een erfenis, over het kindsdeel of over de legitieme of over verwijzing van goederen in een nalatenschap en het verbeuren van het aandeel in een nalatenschap, belt u dan gerust onze advocaat kindsdeel op 020-3980150.

Boedel erfenis verdelen – ruzie | Financieel: Geld

De boedel van de erfenis verdelen en de waardering van de nalatenschap Bij de verdeling van de goederen in de boedel kan een en ander wat lastiger zijn. Zeker als iedereen hetzelfde wil. Als er een testament is opgesteld, moet die worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de goederen die per testament zijn verdeeld, toekomen aan betreffende personen.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *