Subsidieregeling duurzame glastuinbouw in gemeente Lingewaard: LTO Glaskracht Nederland

Subsidieregeling duurzame glastuinbouw in gemeente

Zes telers hebben daar gebruik van gemaakt. Het betreft vooral investeringen op het gebied van innovatie, energiebesparing, klimaatregeling, teelttechniek en sensortechniek. Er is 40% subsidiebijdrage mogelijk op duurzame investeringen.

Duurzame glastuinbouw stap dichterbij dankzij Fries

Het betreft hier een samenwerking tussen LTO Glaskracht Nederland, LTO Noord, de gemeente Menameradiel, Wetterskip Fryslân, Easymeasure BV, Water Waves BV en het CEW. De provincie Fryslân ondersteunt dit project in het kader van de paragraaf innovatieprojecten uit de subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân.

Akkoord afwikkeling Gemeenschappelijke Regeling Bergerden

Binnen het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bergerden is overeenstemming bereikt over de afwikkeling van de opheffing van diezelfde GR. Gemeente Lingewaard organiseert de afwikkeling, gemeente Nijmegen betaalt de helft van het berekende resultaat. Uiterlijk 1 januari 2018 moet de afwikkeling zijn voltooid.

NEXTgarden | Lingewaard

De glastuinbouw zoekt naar nieuwe markten. Waterlinzen worden beschouwd als dé eiwitbron van de toekomst. Ze bevatten 40% tot meer dan 75% eiwit en hebben unieke eigenschappen. Teelt van waterlinzen in kassen is aangetoond. Raffinage van het verse product is …

AgriHolland Nieuws: LTO Glaskracht Westland presenteert

LTO Glaskracht Westland presenteert visie voor glastuinbouw richting 2030 Op 9 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland officieel de ruimtelijke visie van LTO Glaskracht Westland in ontvangst genomen uit handen van voorzitter Jacco Vooijs.

[PDF]

Een duurzame en economisch vitale glastuinbouw – SIGN

duurzame energie. De glastuinbouw werkt voor de gunning van de warmtelevering aan van Rabobank Nederland. Het team van SIGN wordt nu gevormd door Productschap Tuinbouw, InnovatieNetwerk, LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB financieren gezamenlijk het project ‘Glastuinbouw 2020’. Met deze financiering worden de activiteiten, die in de

Project: Zuivering Spuiwater Glastuinbouw Berlikum

Het betreft hier een samenwerking tussen LTO Glaskracht Nederland, LTO Noord, de gemeente Menameradiel, Wetterskip Fryslân, Easymeasure BV, Water Waves BV en het CEW. De provincie Fryslân ondersteunt dit project in het kader van de paragraaf innovatieprojecten uit de subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân.

ENERGIE BESPAREN EN VERDUURZAMEN IN DE GLASTUINBOUW …

LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken trekken samen op met het programma Kas als Energiebron. Waarom minder fossiele energie? Fossiele energie wordt schaarser en duurder en de glastuinbouw wil daarvan minder afhankelijk zijn.

UITVOERINGSORGANISATIE IMT VOORTGANGSRAPPORTAGE PDF

Het rapporteren aan de Stuurgroep van het Platform Duurzame Glastuinbouw (PDG) over de door de glastuinbouwsector geleverde milieuprestaties in relatie tot de doelen. 2.1 Organisatiestructuur en samenstelling De Stichting UO-IMT is in 2004 opgericht.

Stimulering Duurzame Energieproductie| RVO.nl

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *