NZa stelt tarieven huisartsenzorg 2014 naar beneden bij

Tarieven huisartsenzorg in 2014 omlaag – @huisartsvanmorgen

De tarieven voor de huisartsenzorg zullen in 2014 naar verwachting worden verlaagd. Dat komt omdat het doelmatig voorschrijven door huisartsen minder heeft opgeleverd dan was afgesproken.

NZa grijpt ongenadig in: alle gereguleerde tarieven 2015

Op 18 juli publiceerde de NZa de beleidsregels en bijbehorende tarieven voor 2015. Na bestudering van de zeer uitgebreide en op veel plaatsen onduidelijke stukken van de NZa kunnen wij als VPHuisartsen geen andere conclusie trekken dan dat de NZa de tarieven fors naar beneden heeft bijgesteld ten opzichte van 2014.

CBb fluit NZa terug bij vaststelling ggz-tarieven

Om de uitkomsten naar beneden bij te stellen paste de NZa achteraf de berekeningswijze en de onderzoeksopzet aan. Niet alleen heeft de NZa bij deze herberekening volgens het CBb fouten gemaakt, de handelswijze is ook principieel onjuist.

LHV: ‘Tarieven huisartsen in 2014 hoger’ | medischcontact

De tarieven voor huisartsenzorg gaan niet omlaag, maar juist omhoog. Dat stelt de LHV in een reactie op eerdere berichtgeving van Medisch Contact.De tarieven stijgen in 2014 met gemiddeld 3,5 procent.

nza.nl – Home | Nederlandse Zorgautoriteit

Daar vindt u beleidsregels, regelingen en tarieven. Maar ook factsheets, formulieren en besluiten van onze raad van bestuur. Op deze website staat de belangrijkste informatie over onze regels op sectorniveau (onder het kopje Zorgsectoren), nieuws en informatie over de NZa.

NZa-tarieven huisartsenzorg 2014 en PDF – docplayer.nl

NZa-tarieven huisartsenzorg 2014 en 2015 Inschrijvingen op naam, per kwartaal Geen ION = 75 per kwartaal 25,55

Nederlandse Zorgautoriteit – Wikipedia

Het rapport werd op 2 september 2014 naar de Tweede Kamer gezonden en publiek door de voorzitter gepresenteerd, samen met het accountantsonderzoeksrapport naar het declaratiegedrag door de NZa-top. Op 26 september 2014 werd bekend dat de directe leidinggevende van Arthur Gotlieb, vertrok bij de NZa.

Ontstaan NZa ·

NZa: Meer vrije tarieven eerste lijn – Arts en Auto

Bij de huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW) pleit de NZa ervoor om deze ANW-zorg weer via de reguliere huisartsenbekostiging te laten lopen, maar constateert de Zorgautoriteit tegelijkertijd dat dit voorlopig niet aan de orde is, omdat in het …

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *