FutD-archief: Draaiboek “Bank Zonder Naam” deels openbaar gemaakt

FutD-archief: Draaiboek “Bank Zonder Naam” deels openbaar

Draaiboek “Bank Zonder Naam” deels openbaar gemaakt Samenvatting Nadat het zogenoemde rekeningenproject in 2003 was afgerond en het project buitenlands vermogen van de Belastingdienst met ingang van 1 januari 2007 werd beëindigd, bleek dat de Belastingdienst recentelijk opnieuw veel belastingplichtigen had aangeschreven van wie de Belastingdienst vermoedt dat zij in het bezit zijn …

Artikelen in dagbladen 2007 | Fiscaal up to Date – futd.nl

Draaiboek “Bank Zonder Naam” deels openbaar gemaakt Nadat het zogenoemde rekeningenproject in 2003 was afgerond en het project buitenlands vermogen van de Belastingdienst met ingang van 1 januari 2007 werd beëindigd, bleek dat de Belastingdienst recentelijk opnieuw veel belastingplichtigen had aangeschreven van wie de Belastingdienst

Fiscaal up to Date – achtergronden – dagbladen

Fiscaal up to Date, actueel en compleet fiscaal nieuws

Fiscaal up to Date – achtergronden – dagbladen – dev.futd.nl

Wij zijn dan ook verheugd en trots dat ook de bestuursrechter van Rechtbank Den Bosch tot de slotsom is gekomen dat transparantie op dit punt geboden is en dat de gevraagde handhavingsconvenanten daarom in geanonimiseerde vorm openbaar moeten worden gemaakt. Rechterlijke procedures duren lang. Dat geldt helaas ook voor WOB-procedures.

[PDF]

KM C364e-20160706141526

ject Bank Zonder Naam (BZN), maar wat eigenlijk Project Van Lanschot Bankiers zou moeten heten. Net als de KBL- van onder meer het draaiboek, de werkinstructies en beleids- heden van Acrobat Reader 00k de niet openbaar gemaakte passages deels zichtbaar werden.l Vanaf maart 2007 is in het kader van dit nieuwe project een eerste (vragen

Eisen Duurzaam Digitaal Depot

Bij het Nationaal Archief start binnenkort een pilot waarbij een ministerie alle afgehandelde dossiers direct in het depot van het Nationaal Archief onderbrengt. Aangezien deze bestanden nog onder het regime van de WOB vallen, moet bij een verzoek om toegang bekeken worden of alle informatie wel openbaar is.

Eisen Duurzaam Digitaal Depot: Digitale Tipp-Ex

Een nog mooier voorbeeld is de actie van de Belastingdienst twee jaar geleden geleden, die toen in het kader van de WOB het Draaiboek Project Bank Zonder Naam op zijn website publiceerde. Allerlei vertrouwelijke informatie was met zwarte balken ‘weggelakt’, maar …

ECLI:NL:PHR:2017:1081 Volledige tekst uitspraak

 ·

Anderzijds – zo staat ook in het Draaiboek onder 2.3.2.1 – had het Zoeklicht de functie de aanslagregelende ambtenaren uitsluitend administratief te ondersteunen, dat wil zeggen – naar het Hof begrijpt – in ieder geval niet te ondersteunen bij de besluitvorming in het kader van de aanslagregeling van een individuele belastingplichtige.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *