Bevoegdheden ILT

Bevoegdheden ILT | Inspectie vrachtwagens | Inspectie

Zoek binnen Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) Zoek Bevoegdheden ILT Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben verschillende toezichthoudende en opsporingsbevoegdheden.

Last onder dwangsom | Over de ILT | Inspectie Leefomgeving

Betekenis van de last onder dwangsom. De overtreder wordt de last (een bevel tot herstel van de overtreding) opgelegd om binnen een bepaalde termijn iets te doen of te laten, op straffe van een dwangsom.

Inspectie Leefomgeving en Transport · ADR-opleider.nl

ILT/Risicovolle Bedrijven; ILT/Risicovolle Stoffen en Producten; ILT/Water, Bodem en Bouwen; ILT/Rail en Wegvervoer; ILT/Scheepvaart; ILT/Luchtvaart; Directies: ILT/Bedrijfsvoering; ILT/Handhavingsbeleid; Taken en bevoegdheden. De ILT bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport.

Buitengewoon opsporingsambtenaar – Wikipedia

Bevoegdheden Niet elke BOA heeft dezelfde bevoegdheden. De akte van opsporingsbevoegdheid van een buitengewoon opsporingsambtenaar bepaalt of deze bepaalde politiebevoegdheden (geweldgebruik en veiligheidsfouillering) heeft en eventueel welke geweldsmiddelen deze ambtenaar mag gebruiken.

Domeinen ·

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) – Parlement.com

De ILT bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Kernwaarden zijn het verlenen van goede dienstverlening, het zorgen voor adequate opsporing en rechtvaardige handhaving. Bevoegdheden. De inspectie verleent vergunningen aan bedrijven die aan de wettelijke vereisten voldoen.

wetten.nl – Regeling – Organisatie- en mandaatbesluit

aan de inspecteur-generaal gemandateerde bevoegdheden: aan de inspecteur-generaal krachtens artikel 23, eerste lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 gemandateerde bevoegdheden; e. inspecteur ILT: inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Interventiebevoegdheid ILT | VNG

Wij vragen u met klem uw voornemens om de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te voorzien van een nieuwe interventiebevoegdheid te heroverwegen in het belang van een betere veiligheid bij bedrijven.

Bevoegdheden

3 Bevoegdheden. De bevoegdheden die u als douaneambtenaar heeft, worden onderscheiden in: controlebevoegdheid. opsporingsbevoegdheid. Naar boven 3.1 Controlebevoegdheid Adw. De bepalingen van de Algemene Douanewet (Adw) zijn van toepassing op het toezicht en de controle van de Douane op goederen en het goederenverkeer. De Adw betreft niet alleen de heffing van rechten bij invoer, maar óók het toezicht en de controle bij VGEM-taken.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *