Bepaling van de water-cement-factor in beton

watercementfactor, wcf, w/c, waterbindmiddelfactor, wbf

Bij vliegas mag maximaal 1/3 van de hoeveelheid cement in rekening worden gebracht bij de bepaling van de wbf, dus geen 110 kg vliegas maar 100 kg. De bindmiddelfactor (k-waarde, k-factor) van vliegas is 0,4 bij gebruik van CEM I 42,5 R .

Water/cementfactor – Wikipedia

Ook de permeabiliteit (waterdoorlaatbaarheid) en daarmee de duurzaamheid van het beton, hangt sterk af van de W/C-factor. In “zachte” omstandigheden (een altijd droge binnenmuur) mag een W/C-factor tot 0,65 gebruikt worden: een dergelijk beton wordt toch niet aan instroom van voor het beton schadelijke ionen blootgesteld.

Cement-water-factor – Arch-I-nfo – De informatie database

De cement-water-factor voor het aanmaken van beton of mortel is iets anders dan de water-cement-factor. In Amerika en enkele andere landen past men namelijk de cement-water-factor. In Amerika en enkele andere landen past men namelijk de cement-water-factor.

Betontechnologie – begrippenlijst – Beton – VOBN

De hoeveelheid cement is 300 kg (CEM I 42,5 R). De hoeveelheid vliegas is 110 kg. De hoeveelheid vliegas is 110 kg. Bij vliegas mag maximaal 1/3 van de hoeveelheid cement in rekening worden gebracht bij de bepaling van de wbf, dus geen 110 kg vliegas maar 100 kg.

Newa | Water-cement factor meter Sono-WZ

De nieuwe en innovatieve water-cement factor meter Sono-WZ is een uniek apparaat voor de bepaling van het watergehalte per m³ betonmortel en de water-cement factor van betonmortel. Met de Sono-WZ radarsonde, waarvan het meetveld diep in de betonmortel dringt, kunnen mengsel met een zetmaat > 30 mm eenvoudig gemeten worden.

Water-bindmiddelfactor – BetonLexicon

De bindmiddelfunctie wordt uitgedrukt in de bindmiddelfactor k (k-factor). Vulstoffen met een bindmiddelfunctie zijn bijvoorbeeld poederkoolvliegas en silica fume. De bindmiddelfactor verschilt per vulstof, en kan bovendien worden beïnvloed door het type cement waarmee de vulstof wordt gecombineerd.

[PDF]

Onderzoek naar de invloed van de water/cement-factor op de

hogere water/cement-factor zal net als een grotere oppervlakteruwheid van de ondergrond betere hechting veroorzaken tussen zand-cement en beton. Voor de hechting van de gelijmde tegel op zand-cement is vooral de lijmsoort van belang en niet de samenstelling van het zand-cement.

[PDF]

De chemische aantasting van beton – wtcb.be

seerde) proeven ontwikkeld voor de bepaling van de zuurbestandheid van beton. De meeste proeven zijn bestemd voor gebruik in het la-boratorium. Er bestaan echter ook methoden voor gebruik in situ. Zo kan men bijvoorbeeld via een meting van de ruwheid van een aan-

Effectief watergehalte (van betonspecie) – BetonLexicon

Bij poederkoolvliegas bijvoorbeeld mag de water-bindmiddelfactor worden berekend met de volgende formule met de beperking dat in de berekening voor het poederkoolvliegasgehalte niet meer dan 0,33 C mag worden meegenomen. NEN 5960 Beton, Bepaling van de water-cementfactor van betonspecie.

[PDF]

Warmteontwikkeling van cement en beton – joostdevree.nl

van de constructie kan de temperatuur in het beton als gevolg van de hydratatie oplopen tot wel 40 à 50 °C en zelfs hoger. Hierna treedt afkoeling van de constructie in en kan scheurvorming ontstaan. Het is verstandig cementpasta met een water-cement-factor van 0,40, die gedurende 7 dagen verhardt bij een constante temperatuur van 20 °C

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *