898 Uittreksels uit het overlijdensregister van de Burgerlijke Stan… (Gelders Archief)

Burgerlijke stand | CBG

De bron en het gebruik In de burgerlijke stand worden belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vastgelegd: de geboorte, huwelijken en eventuele scheidingen, en het overlijden. In de akte worden de namen van de hoofdperso(o)n(en) en hun ouders, namen en plaats van geboorte en datum en tijdstip van de gebeurtenis opgetekend.

Archief burgerlijke stand Achterhoek gedigitaliseerd – YouTube

Jul 28, 2015 · Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is klaar met het digitaliseren van het gehele burgerlijke standarchief. Het proces heeft zo’n driekwart jaar in beslag genomen.

Bronnen » Stamboom Van der Veen » Genealogie Online

 ·

Genealogische publicaties zijn auteursrechtelijk beschermd.Alhoewel gegevens veelal uit openbare archieven afkomstig zijn, levert het opzoeken, interpreteren, verzamelen, selecteren en ordenen van die gegevens een uniek werk op. Auteursrechtelijk beschermd werk mag niet zodermeer gekopieerd worden of herpubliceerd!

Historisch Centrum Leeuwarden – – Persoon of familie

Daarnaast wijken geboortedata – met name in de vroege bevolkingsregistratie – vaak af van de werkelijke data in het geboorteregisters van de Burgerlijke Stand. Overigens bevatten ook veel andere archieven persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de oud-rechterlijke archieven en archieven van notarissen.

De badende juffers bespied, Simon Fokke, after Cornelis

Voortekening aanwezig in het RPK, objectnummer RP-T-1987-16. Plaat 7 uit het boek ‘Tafereelen uit het burgerlijke leven van Hollanders in de achttiende eeuw / Scènes tirées de la Vie Domestique des Hollandais au Dix Huitième Siècle’.

Gerrit van Schaik – GEGc16 – Generated by Personal

Nadere informatie Uittreksel uit het Overlijdensregister van de gemeente Vreeswijk.” 584. Clasina van Schaik. 4 F.M.A. van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 981, 16-4-1900, “Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 32483 Gemeente: Culemborg

Weblog Regionaal Archief Tilburg: 02/01/2011 – 03/01/2011

Feb 16, 2011 · Artikel 22 van het burgerlijk wetboek uit 1838 bepaalde dat in de maand januari de dubbele registers van de burgerlijke stand uit het voorafgaande jaar naar de griffie van de arrondissementsrechtbank overgebracht dienden te worden, inclusief de in enkelvoud opgemaakte huwelijksbijlagen en akten van huwelijksaangiften en -afkondigingen.

Bronnen » Stamboom Hagens-Bakker » Genealogie Online

 ·

Genealogische publicaties zijn auteursrechtelijk beschermd.Alhoewel gegevens veelal uit openbare archieven afkomstig zijn, levert het opzoeken, interpreteren, verzamelen, selecteren en ordenen van die gegevens een uniek werk op. Auteursrechtelijk beschermd werk mag niet zodermeer gekopieerd worden of herpubliceerd!

Boerderijnamen in het Bevolkingsregister van de gemeente

De notariële archieven van Winterswijk bevinden zich in het Gelders Archief te Arnhem. Uit de repertoires van de Winterswijkse notarissen zijn hieronder overgenomen alle van dit document opgezocht in de geboorteakten van de Burgerlijke Stand en/of in het bevolkingsregister van Winterswijk. Dit document bevat regesten op een bundel

Genealogie van de familie Wiggers – blog.seniorennet.be

Blijkens het Certificaat van de Nationale Militie behoorde Johannes Wilhelmus Haddink, kleermaker, wonende te Arnhem, tot de lichting 1879 van de Nationale Militie en trok lotnummer 19 en werd vervolgens door den Militieraad uit hoofde van twee broeders gepasporteerd, van de dienst vrijgesteld

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *